Patataren karboi aztarna UDAPAn – Huella de carbono en patata de UDAPA – (Álava-Araba)

UDAPA koop Eusko label patataren karboi aztarna kalkulatu egin du (eus).
La coop UDAPA calcula la huella de carbono de su patata con Eusko label (es).

UDAPA koop Eusko label patataren karboi aztarna kalkulatu egin du

Karboi aztarnaren kalkuloa produktu baten bizitzaren zikloa aztertzen duen tresna da, bere jaiotzatik erabat bukatu arte. Honekin, produktuaren bizitzan egiten diren Negutegi Efekto Gasak eta klima aldaketan dituzten eraginak kalkulatzen dira.
Karboi aztarnaren kalkuloaren azken helburua, inguru-giroan duen aktibitatearen eragina astiro astiro txikitzea eta neurriak martxan ipintzea da.
2013 urtean UDAPAk karboi aztarnaren kalkuloa egin zuen erakunde moduan, alegia, Vitoria-Gasteizeko egoitzan, ontziratze-prozesuan egiten duen lanagatik.

Oraingoan, produktuaren aztarnaren ikerketa bete du. Kalkulo honek lurraren egokipena, ereintza, laborantza, ongarritze, biltegiratze, kontserbazioa, garbiketa, aukeraketa, ontziraketa, garraioa, merkaturatze, kontsumoa eta hondarren berziklapena sartzen du.
Proiektua kanpoko auditoria batek ziurtatu du eta honekin batera sigilu batek kontsumitzaileari jakinaraziko dio egindako lana. Kalkuloaren arabaera, Eusko Label patata kilo bakoitzak dioxido de carbono (CO2) 0,121 kilo sortzen du.  Kopuru hau oso bajua da, batez ere kanpoko edo tansporte handia dituzten beste patatekin edota produktuekin konparatuz.

Ikerketa honekin UDAPA kooperatibaren iraunkortasunarekiko konpromisoa sendotzen doala:

  • ingurumenean, Negutegi Efekto Gasen (NEG) isurpenak murrizten,
    · gizarte ikuspuntutik, ihardueraren iraunkortasuna bultzatzen, eta ondorez, laborantza bermatuz eta bazkideen eta langileen postuak mantenduz,
  • ekonomikoki, emaitzak ematen enpresan berriro inbertitzeko.

________

La cooperativa UDAPA calcula la huella de carbono de su patata con EUSKO LABEL
El cálculo de la huella de carbono es una herramienta en la que se analiza el ciclo de vida de un producto desde su inicio hasta que se elimina totalmente. Con ello se determina la cantidad de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) que se emiten durante la vida del producto estudiado y tienen efecto sobre el cambio climático.
El objeto final del cálculo de la huella de carbono es poner en marcha medidas para contribuir a su disminución progresiva con el objeto de reducir al máximo su impacto medioambiental.
En el año 2013 UDAPA realizó su cálculo de huella de carbono como organización, es decir, todas las actividades dentro de la central de envasado de Vitoria-Gasteiz. Ahora ha completado el estudio con la huella de producto. Este cálculo incluye la preparación del suelo, la siembra y cultivo, la fertilización, almacenamiento, conservación, lavado, selección, empaquetado, transporte, comercialización, consumo y reciclaje de residuos.
El proyecto ha incluido la certificación a través de una auditoría independiente y de la misma se derivara un sello que informará al consumidor.
Del cálculo se extrae que por cada kilogramo de patata Eusko Label se genera 0,121 kg. de dióxido de carbono (CO2), cantidad muy baja con respecto a otras patatas y productos con un fuerte desplazamiento para su consumo.

Con este estudio la cooperativa UDAPA refuerza su compromiso con la sostenibilidad a través de:
· el medioambiente, reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero,
· contribuyendo a la perdurabilidad de la actividad y por tanto al mantenimiento del cultivo y los puestos de trabajo de los socios y trabajadores,

  • económicamente, generando resultados que se puedan reinvertir.

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s